معاون سازمان محیط زیست با اعلام این که دولت در اسفند سال ۱۳۹۳ مصوبه بسیار خوبی در زمینه تالاب ها و کنترل کانون های داخلی گرد و غبار داشت، تاکید کرد: این یک فرایند چندین ساله است.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه تیتر شنبه شب شبکه خبر سیما به اقدامات صورت گرفته در بحث کنترل گرد و غبارها با منشأ داخلی اشاره کرد و گفت: اکنون کانون های داخلی در بسیاری از استان های کشور شناسایی شده است و ما با زیر آب بردن بخشی از تالاب هورالعظیم از اواسط سال ۹۲ اقدام قابل توجهی در کاهش تولید گرد و غبارها داشتیم. سعید متصدی افزود: سال گذشته در استان خوزستان هم بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی را مالچ پاشی کردیم و بنا داریم با کمک دانشگاه های کشور تولید نهال داشته باشیم. متصدی همچنین احیای بسیاری از تالاب ها از جمله تالاب هامون را نیز در کاهش گرد و غبار مؤثر خواند. **شبکه پایش کشور تکمیل شده استمعاون سازمان محیط زیست ادامه داد: با راه اندازی ایستگاه های کوچک سنجش گردوغبار در شهرستان ها و اتصال آن به شبکه پایش و اندازه گیری سراسری، سیستم شبکه پایش کشور تکمیل شده است. متصدی در ادامه اعلام کرد: پس از ایجاد ستادی مربوط به گرد و غبار، کارگروهی در وزارت کشور ایجاد و قرار شد بر اساس فعالیت های جامع اقدام کنیم. وی افزود: کشت و نوع گیاهی که می کاریم و میزان مصرف آب و نوع بذر هم در این ستاد مورد توجه قرار گرفته است چرا که با مدیریت منابع آب، مدیریت کشت و مشارکت های مردمی می توان معضل گرد و غبار را مرتفع کرد.**کشت محصولات پرمصرف در مناطق کم آب اشتباه استمتصدی تصریح کرد: در دولت یازدهم فعالیت های گسترده ای در زمینه جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز صورت گرفته است در حالی که در دولت گذشته بخشی از این چاه های غیرمجاز به عنوان مجاز فعالیت می کرد و همین اقدامات بود که موجب خالی شدن سفره های زیرزمینی شد. وی افزود: در بحثمدیریت منابع آبی هم باید توجه داشته باشیم که ۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و بازدهی آن هم کمتر از ۴۰ درصد است و ما باید در این بخش اقدامات گسترده ای داشته باشیم. متصدی گفت: ما محصولات پرمصرف‌ آب را نباید در مناطق کم آب کشت کنیم و برای نمونه برنجکاری در زاینده رود و شیراز کار درستی نیست.**مالچ پاشی راه حل اساسی نیستدر بخش دیگری از این برنامه پرویز کردوانی استاد دانشگاه و اقلیم شناس گفت: یکی از علت های وجود گرد و غبار تعطیلی کشاورزی و خشک شدن پوشش گیاهی دشت هاست. وی با اشاره به اینکه ساختمان سازی در روستاها و شهرها هم تولید گرد و غبار می کند افزود: تالاب های خشک شده هم در این موضوع بی تأثیر نیست. پرویز کردوانی هم در این برنامه گفت: مالچ پاشی هم راه حل اساسی نیست چرا که پس از چند سال اثرش از بین می رود و خود ایجاد گرد و غبار می کند. این استاد دانشگاه ادعا کرد: تعطیلی کشت و نصف کردن آب مورد نیاز کشاورزان نیز مزید بر علت شده است و باید به کشاورزی بهای بیشتری داد.**وزیر جهاد کشاورزی ۶۰ هزار هکتار زمین در برزیل خریده استاستاد دانشگاه و اقلیم شناس با انتقاد از مالچ پاشی گفت: این روش ۱۱ عیب دارد و استفاده از مالچ پاشی به شکل سنتی برای مبارزه با ریزگردها مناسب نیست. مالچ ها را روی ماسه می پاشند در حالی که ماسه ریزگرد ندارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منابع آب به درستی مدیریت نمی شود، تصریح کرد: اکنون اولویت مصرف آب را به شهرها اختصاص می دهند و به بخش کشاورزی بسیار کم توجه می کنند و این موجب می شود کشاورزان به شهرها مهاجرت کنند و به همین خاطر شهرها بی رویه بزرگ شده اند. کردوانی مدعی شد: با توجه به مدارکی که دارم وزیر جهادکشاورزی ۲ سال پیش در برزیل ۶۰ هزار هکتار زمین خریده است و امسال در سه کشور کشاورزی می کند. وی ادامه داد: به بهانه کمبود آب در قزاقستان میلیاردها تومان سرمایه گذاری کردند تا در این کشور گندم و جو پاییزه و در بهار هم دانه های روغنی بکارند و از طرفی دیگر اعلام کرده اند که در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم و این دو موضوع با هم در تضاد است.**همه کشورهای دنیا کشت فراسرزمینی دارنددر ادامه سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کسانی که حقابه دارند درحال حاضر سهمیه آب خود را می گیرند. وی افزود: اکنون دولت ۵۰ درصد هزینه های اصلاح آبیاری را پرداخت می کند. متصدی با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا کشت فراسرزمینی دارند افزود: در زمانی که محدودیت منابع آب داریم و در عین حال به محصولات کشاورزی نیاز داریم می توانیم از کشت فراسرزمینی به عنوان راه حل استفاده کنیم. وی اضافه کرد: کشت فراسرزمینی به عنوان یک پیشنهاد در دولت مطرح شده و آئین نامه ای در این باره در حال تنظیم است. کردوانی هم در ادامه گفت: چندین سال است که ۵۰۰ هزار هکتار از زمین های خارجی را کشاورزی می کنیم اما حتی یک محصول را به داخل کشور نیاوردیم. وی افزود: در زمانی که محدودیت پولی داریم بردن کار و سرمایه ایرانی به خارج از کشور درست نیست ضمن اینکه با سیاست های اقتصاد مقاومتی هم در تضاد است. متصدی هم گفت: در کشور ما به اندازه کافی آب وجود ندارد تا بتوانیم کشاورزی را توسعه دهیم و گرد و غبار را از این طریق کنترل کنیم.**مالچ‌پاشی یک راه حل تسکینی است معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه در همه جهان تبثیت ریزگردها از جمله راه حل هاست افزود: به مالچ پاشی به عنوان تنها راه حل فکر نمی کنیم بلکه این روش یک نوع مسکن است. متصدی ادامه داد: قرار بود در استان خوزستان ۲۰۰ هزار هکتار مالچ پاشی و نهال کاری شود. مالچ پاشی به صورت تنها خوب نیست اما زمانی که همزمان با مالچ پاشی نهال کاری هم شود خاک، تثبیت می شود. متصدی با اشاره به اینکه کنترل کشت و مدیریت منابع آبی از راه حل های دیگر است افزود: راه حل های کوتاه مدت، میان و بلند مدت در این  زمینه پیش بینی شده است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کنترل کشاورزی و مدیریت منابع آب از راه حل های بلند مدت و مالچ پاشی و نهال کاری از راه حل های کوتاه مدت است. متصدی افزود: در سازمان حفاظت محیط زیست کمیته ای تشکیل دادیم تا همه متخصصان کشورمان که در زمینه تثبیت خاک، صاحب نظر هستند پیشنهادهای خود را ارائه کنند و شرایط زیست محیطی را هم در نظر می گیریم. وی گفت: دولت در اسفند سال ۱۳۹۳ مصوبه بسیار خوبی را در زمینه کنترل تالاب ها و کنترل کانون های داخلی و حذف برخی از سدها و تالاب ها داشت. متصدی با اشاره به اینکه این اقدامات به نسبت فعالیتی که انتظار داشتیم پاسخگو بوده است افزود: این یک فرآیند چندین ساله است.