مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو گفت: برخوردها با خودروهای فاقد معاینه فنی در شهر تهران افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسینی منش در مورد ساعت کاری مراکز در ایام ماه مبارک رمضان گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته ساعت کاری مراکز هیچ گونه تغییری نکرده است.

وی افزود: از شهروندان درخواست می شود که با توجه به خلوتی مراکز در این ایام هرچه زودتر جهت انجام معاینه فنی خودروی خود به یکی از مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کنند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو با ارائه توصیه ای به شهروندان اظهارکرد: شهروندان قبل از مراجعه به مراکز نسبت به برطرف کردن ایرادهای خودرو خود اقدام کرده تا بتوانند در همان مرحله اول گواهی معاینه فنی را اخذ کنند

حسینی منش باشاره به چندین تماس تلفنی شهروندان و اظهار نگرانی در خصوص غیرمعتبر بودن کارت و برچسب های صادر شده قبل از اتصال به سیمفا اظهار کرد: از حدود سه هفته قبل مراکز معاینه فنی شهر تهران به سامانه یکپارچه معاینه فنی(سیمفا) متصل شده و درحال حاضر مراکز، کارت و برچسب وزارت کشور را همسان با سایر مراکز معاینه فنی در سطح کشور صادر می کند.

وی گفت: میزان مراجعات به مراکز در مقایسه با هفته گذشته به صورت محدودی افزایش یافته و درحال حاضر میزان مراجعات روزانه به ۱۴ مرکز مکانیزه معاینه فنی شهر تهران که دارای ۴۰ خط معاینه فنی هستند درحدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو است که این تعداد مراجعه تنها در حدود ۳۵درصد از ظرفیت یک شیفت کاری ۸ساعته مراکز را پوشش می دهد.