معاون دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از افزایش تمایل به فرزند آوری در مردم در اثر اقدامات شناسایی، مشاوره ای و حمایتیِ رایگانِ وزارت بهداشت خبر داد

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی گفت: افزایش این شاخص نشان می دهد که اقدامات ما در جهت ترغیب مردم به فرزندآوری سالم و مشاوره ها و فرهنگسازی هایی که طی این مدت انجام شده است، به ثمر نشسته و تمایل مردم برای باروری سالم را ارتقا داده است. وی افزود: وزارت بهداشت در اینباره از چارچوب روشنی تبعیت می کند. این چارچوب نیز توسط متخصصانِ متعهد داخلی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در کمیته های تخصصی عضویت دارند تعیین شده است. اسلامی بیان کرد: مهم ترین معیار ما سلامت مردم است. ما در این مشاوره ها به آنها می گوییم که تک فرزندی، فاصله گذاری های زیاد بین فرزندآوری یا پرهیز از فرزندآوری هم برای خودشان و هم برای فرزند آینده شان عواقب خوبی به دنبال ندارد و مضر سلامتی شان است. وی ادامه داد: تمام خانم های مراجعه کننده به واحدهای ما از چند منظر مورد بررسی قرار می گیرند. یکی از این موارد اینست که آیا فرزند دارند یا نه؟ اگر دارند چند ساله است و تمایل آنها برای داشتن فرزند بعدی چیست؟ ما بسته به شرایط آنها وارد مشاوره می شویم که چه رفتاری را در پیش بگیرند. معاون دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهار داشت: برای افراد بی فرزند، تک فرزند و افرادی که از بارداری قبلی شان سه سال گذشته باشد مشاوره های فرزندآوری می گذاریم. ما به آنها می گوییم که نباید فاصلۀ بین دو فرزند بیش از حد مجاز باشد زیرا سلامت خود و فرزندشان به مخاطره می افتد. وی افزود: در این مشاوره ها به آنها گفته می شود که اگر فرصت های خوب را از دست بدهند این فرصت ها قابل جبران نیستند. اسلامی گفت: بعضی از این افراد اعتقاداتی دارند که با سلامت آنها همخوانی ندارد. مثلا می گویند اول باید فرزندی که دارند از آب و گل در بیاید تا برای فرزندآوری بعدی اقدام کنند. گاهی فاصلۀ بین دو بارداری این خانم ها به ۱۰ سال می رسد. ما به آنها هشدار می دهیم که این رفتار غیرسالم بوده و هم به خودشان و هم به فرزندشان آسیب می رساند. وی بیان داشت: تک فرزندی پیامدهایی دارد که در خیلی از موارد شناخته شده و در خیلی از موارد هم شناخته شده نیست. بهترین راه حل برای پرهیز از این مشکلات اینست که زوج ها تک فرزند نباشند. وی افزود: در کنار مشاوره ها مطالب چاپ شدۀ علمی به زبان ساده هم در اختیار افراد گذاشته می شود تا برای فرزندآوری ترغیب شوند. اسلامی  مراقبت های پیش از بارداری را بخش بعدی اقدامات وزارت بهداشت اعلام کرده و گفت: بعد از آماده شدن این افراد برای فرزندآوری مراقبت های پیش از بارداری انجام می شود. همۀ این خدمات که در راستای سیاست های جمعیتی و منویات مقام معظم رهبری است، رایگان عرضه می شود. وی افزود: برای ما مهم نیست که افراد از چه قشری و در چه حد از توانایی علمی و مالی هستند. معیار ما برای ارائه خدمات به افراد سلامتی آنهاست و هیچ معیار دیگری برای ارائه خدمت به افراد در مسئولیت و صلاحیت ما نیست. اسلامی تصریح کرد: مردم همانطور که در طرح تحول سلامت لمس کردند که دولت به دنبال سلامتی آنهاست و برای این کار هزینه می کند، ایمان داشته باشند که ارائه این خدمات برای سلامتی آنهاست. وی یادآور شد: مشاوره ها و اقدامات ما در نهایت مردم را به سطحی از دانش و آگاهی میرساند که بهترین تصمیم را برای فرزندآوری شان بگیرند. اسلامی دربارۀ برخی از افراد که فرزندآوری شان با مخاطراتی همراه است، گفت: شناسایی، مشاوره ها و بررسی های ما در مراکز بهداشتی، درمانی دربارۀ این افراد در سطوح مختلفی انجام می گیرد. کارشناس مراقب سلامت در قدم اول، ماما در قدم بعدی و پزشک در مرحلۀ نهایی وارد عمل می شوند. اگر محرز شد که بارداری برای یک خانم و فرزند آینده اش خطرناک است خدمات فاصله گذاری بین فرزند آوری در اختیار آنها قرار می گیرد.