کارشناس مسئول آموزش به بیمار گفت: پیشگیری و خودمراقبتی از مسائل مهم آموزش به بیمار است که در کاهش هزینه‌های نظام سلامت و بار مراجعه آنان به بیمارستان نقش مهمی دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، زینب شهپری در ارتباط با خود مراقبتی اظهار داشت: این مسئله یکی از مهمترین مواردی است که در جامعه امروزه بیماران به آنان نیاز دارند و باید به آن سمت سوق داده شوند. کارشناس مسئول آموزش به بیمار گفت: استفاده از روش‌های ساده آموزش به بیمار و نیازسنجی آن یکی از مواردی است که در هیچ کتابی ذکر نشده و در ارتباط دو سویه کادر درمانی با بیمار حاصل می‌شود. شهپری افزود: در مراحلی از آموزش مواردی از بیمار پرسیده می‌شود که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات وی باشد که گاهی به نوع بیماری وی ارتباطی ندارد، اما به او کمک می‌کند با بیماری خود بیشتر آشنا شود و بهتر مقابله کند. وی آموزش به والدین و همراهان بیمار اشاره و تأکید کرد: خیلی از عوارض بیماری‌ها مثل تب تأثیر زیادی سلامت در کودکان دارد، در صورتی‌ که اغلب مادران شیوه درست گرفتن تب را آموزش ندیده‌اند. کارشناس مسئول آموزش به بیمار با بیان اینکه هر مادری باید روش درست گرفتن تب و درجه حرارت را بداند، افزود: ما سعی می‌کنیم مادران را مجاب به این کار کنیم چرا که می‌تواند در کاهش عوارض بیماری کودکان مؤثر باشد، که این نوع آموزش در حال حاضر در مرکز طب کودکان و بهرامی همزمان صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: همچنین آموزش لازم در منزل بعد از مرخص شدن بیمار نیز از موارد مهم دیگری است که باعث می‌شود بیماران از عوارض ناشی از درمان یا عمل جراحی در امان بمانند چرا که بسیاری از بیماران بعد از ترخیص به دلیل عدم مراقبت درست دچار ضایعات جبران‌ناپذیری می‌شوند. شهپری افزود: پیشگیری و خود مراقبتی از مسائل مهم آموزش است ضمن اینکه از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند، همچنین در کاهش عوارض ناشی از آن نیز مؤثر است. کارشناس مسئول آموزش به بیمار در پایان نقش کادر درمانی را در ارائه آموزش مناسب به بیمار مهم دانست و به آثار مثبت آن در درازمدت به کاهش هزینه‌ها و بار مراجعه بیمار به بیمارستان تأکید کرد.