مدیرکل پزشکی قانونی تهران گفت: در نخستین ماه امسال ۸ مورد فوت ناشی از سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این تعداد در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۴ بیست درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج؛ مسعود قادی پاشا گفت: در نخستین ماه امسال ۸ مورد فوت ناشی از سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این تعداد در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۴ بیست درصد کاهش یافته است. وی افزود: در فروردین ماه امسال ۸ نفر در استان با سلاح سرد جان باخته اند که این تعداد در مقایسه با ۱۰ نفر تلفات سلاح سرد در مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد کاهش یافته است. همچنین از کل فوت شدگان ناشی از سلاح سرد در فروردین ماه امسال ۶ نفر مرد و ۲ نفر زن بوده اند.