رئیس کل سازمان نظام پرستاری، بر ضرورت تعامل بیش از پیش جامعه پرستاری و پزشکی در مسیر ارتقای سلامت جامعه و مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از نظام پرستاری، علی محمد آدابی به همراه مسئولان سازمان نظام پرستاری جهت عرض تبریک به مناسبت روز پزشک، با رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران دیدار و گفتگو کردند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان این مطلب که تعامل بین جامعه پرستاری و پزشکی منجر به ارتقای سلامت می شود، گفت: ما معتقدیم این دو قشر باید همواره پشتیبان هم باشند و چقدر خوب است که پزشکی از پرستاری حمایت و تعریف کند و متقابلا پرستاری از پزشکی. آدابی افزود: همیشه این همکاری در سیستم موج می زده و به وزیر بهداشت هم گفتم در دولت یازدهم، پزشکان همانند قطاری شده اند که پرستاران را در ایستگاه جا گذاشته و به مسیر خود ادامه داده اید و باید بازگردید و آنها را سوار کنید . وی ادامه داد: پرستاری در این رهگذر احساس می کند که رها شده است اگر هم احیانا انتقاداتی می شود، از تعریض و خصومت نیست بلکه می خواهیم این نکته را یادآور شویم که باید با هم باشیم و غیر از این هم به لحاظ اهمیت سلامت مردم  غیر قابل تصور است و در این بین مردم آسیب می بینند . آدابی اظهارداشت: بنده خطاب به وزیر بهداشت گفتم شما پدر و بزرگ این سیستم هستید و پرستاران متولی ندارند و همه چشم امید آنها به افرادی است که در راس قرار دارند و برای آنها همانند پدر باشد. زیرا پرستاران نسبت به وضعیت پیش آمده شدیدا گله مند است و از سویی این بحث ها، بحث های مدیریتی است و پرستاران و پزشکان دوشا دوش یکدیگر باید با هم کار کنند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد: از طرفی برای ما سئوال است که ما به چه سمتی می رویم و تسلط ما بر روی سیستم کم شده است و اعتراض کردم به حراست که چرا مانع از ورود منتخبین پرستاری جهت صحبت با پرستاران در بیمارستان ها شده اند،  این بی راهه پیمایی است. وی ادامه داد: اگر پرستار آموزش نبیند و به عنوان تکمیل کننده حلقه درمان نقش خودش را نشناسد، در ارائه خدمت به مردم دچار مشکل خواهد بود و ما انتظار داریم پرستار ما از نظر علمی به روز باشد، زیرا گاهی پیش می آید که خود ما هم بیمار شویم و نیاز به پرستاری داریم که از نظر علمی مسلط باشد. آدابی گفت: پرستاری در کشور ما در حال افت است و ضرر آن را جامعه متحمل می شود. وی در پایان خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: ما به همدلی و همراهی شما نیاز داریم و با توجه به تسلطی که بر وزارت بهداشت دارید، سمت و سویی به وضعیت پرستاران بدهید .