قائم مقام کمیته امداد استان تهران در امور شهرستان ها از ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان مورد حمایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج،  کریم محمودی با اشاره به اینکه ۱۲۰ مددجوی مورد حمایت کمیته امداد شهرستان اسلامشهر از خدمات گروه دندانپزشکان یاور بهره مند شده اند، افزود: تا پایان شهریورماه جاری ۸۰ مددجوی مورد حمایت دیگر برای دریافت خدمات رایگان دندانپزشکی به این گروه معرفی می شوند. وی تصریح کرد:  در راستای اجرای این طرح مددجویان سنین ۶ تا ۱۸ سال مورد حمایت کمیته امداد برای معاینه، درمان و ارائه خدمات دندانپزشکی به گروه دندانپزشکان یاور کودکان در سطح استان معرفی می شوند.تمامی هزینه های بهداشت دهان و دندان برای مددجویان مشمول این برنامه به صورت رایگان انجام می شود. محمودی با اشاره به اینکه مددجویان با معرفی امداد به گروه خیرین یاور کودکان معرفی و در مراکز دندانپزشکی مورد تأیید خدمات دندانپزشکی دریافت می کنند. وی گفت: با هماهنگی اداره درمان استان سایر مدیریت های استان تهران نیز در این برنامه شرکت خواهند کرد و شهرستان بعدی این گروه برای ارائه خدمت به مددجویان کمیته امداد  شهرستان شمیرانات خواهد بود.