عضو کیسیون فرهنگی از ناتمام ماندن بزرگراه بروجردی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی با انتقاد از ناتمام ماندن بزرگراه بروجردی در منطقه ٢٢ گفت : منطقه ١٨ به وسیله راه آهن از دو طرف قیچی شده است و بزرگراه شهید بروجردی می تواند منطقه ١٨ را از بن بست در بیاورد اما این منطقه به وسیله این بزرگراه از بن بست خارج می شود .وی با تاکید بر اینکه با اینکه ۵٠ میلیارد تومان اعتبار برای کمک واجرای این طرح پیش بینی شده است اما این پروژه هنوز پیشرفتی نداشته است.