مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون ۱۰۴ می باشد که بیانگر شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران اعلام کرد: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ مورخ  ۱۳۹۵/۰۳/۳۰در وضعیت ناسالم  بوده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران متوسط شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ۸۰ و برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون ۱۰۴ که بیانگر شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.