سازمان غذا و دارو طی نامه به دانشگاه علوم پزشکی کشور اعلام کرد: داروی سربرولایزین به صورت قاچاق در شبکه های رسمی و غیر رسمی توزیع شده که هرچه سریعتر نسبت به جمع آوری آن اقدام و با خاطیان برخورد شود.

به گزارش فرزانه رحیمی خبرنگار خبرگزاری موج، اکبر عبدالهی اصل مدیر کل نظارت و  ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو سازمان غذا و دارو طی نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده هرچه سریعتر نسبت به  داروی سربرولایزین را به علت عدم وجود مستندات کافی ایمنی و اثربخشی و عدم ثبت در هیچ یک از نهاد های نظارتی بین الملی جمع آوری گردد. در متن این نامه آمده است، داروی سربرولایزین به علت عدم وجود مستندات کافی ایمنی و اثربخشی و عدم ثبت در هیچ یک از نهاد های نظارتی بین الملی، مجوز ورودی در یکسال گذشته برای آن صادر نشده است لیکن گزارشات واصله به این اداره کل بیانگر ورود محموله های قاچاق و توزیع آن در شبکه های رسمی و غیر رسمی است. لذا خواهشمند است موضوع سریعتر پیگیری شود و با خاطیان مطابق توزیع و عرضه داروی قاچاق برخورد گردد.   گفتنی استسربرولایزینیک فرآورده پپتیدی  است که در درمان اختلال عملکرد مغز استفاده شده سبب بهبود عملکرد شناختی و رفتار می شود. این فرآورده وریدی از طریق اثر مستقیم بر سلول های عصبی و نفوذ به سد خونی-مغزی عمل می کند. این دارو به طور گسترده در درمان سکته مغزی و برخی دیگر از اختلالت مغزی در روسیه و چین استفاده می شود.