دادستان تهران و مسئولان دادستانی تهران جلسه ای با مدیران پزشک قانونی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری موج ، جلسه هم اندیشی دادستانی تهران و مسوولین دادسراهای استان تهران با مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور و اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با دادستان و مقامات قضایی استان عصر دیروز در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست مشترک دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و جعفری دولت ابادی دادستان تهران بر ضرورت همکاری و تعامل هرچه بیشتر پزشکی قانونی و دادستانی در بررسی پرونده ها تاکید کردند. برگزاری نشست های اموزشی مشترک در خصوص موضوعات مورد ابهام دو طرف، حضور فعال در صحنه های وقوع حرم و افزایش سرعت و دقت در بررسی پرونده ها از دیگر نکات مورد توجه در این نشست بود.