قائم‌ مقام سازمان امداد و نجات از فعالیت۴۶۵ نفر در تیم واکنش سریع تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این تیم ها پاسخگویی سریع به حوادثاست و افراد عضو این تیم باید از شرایط لازم برای عضویت برخوردار باشند.

مرتضی سلیمی درگفتگو با فرزانه رحیمی  درباره تیم های واکنش سریع هلال احمر گفت: اقدامات کارشناسی این طرح طی ۶ ماه گذشته انجام شده است، به طوری که دستورالعمل آن صادر و در حال حاضر در مراکز استان ها و هم در دل شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور با وظیفه پاسخ گویی مناسب و سریع در زمان حادثه و سوانح تا رسیدن نیروهای پشتیبان و تخصصی در اجراست، به طوری که در مرحله اولیه ۱۵۶ نفر آموزش های لازم را دریافت و در حال فعالیت هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه  نیروهای این تیم ها باید توانمندی جسمی داشته باشند تا بتوانند در کمترین زمان پاسخ گویی اولیه را به حوادث و هم در بحث ارزیابی سانحه داشته باشند، گفت: این افراد برای حضور در تیم های تخصصی اعزامی به هنگام بروز حوادث با موضوع های مختلف مانند سیل، زلزله، حوادث کوهستانی یا دریایی آموزش دیده و آماده می شوند.

به گفته قائم‌ مقام سازمان امداد و نجات، هدف از تشکیل این تیم ها پاسخگویی سریع به حوادثاست و افراد عضو این تیم باید از شرایط لازم برای عضویت برخوردار باشند.

سلیمی با بیان اینکه در مرحله دوم قرار است ۴۶۵ نفر آموزش های لازم را دریافت خواهند کرد، گفت:  طبق اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا دو ماه آینده این افراد فعالیت خود را در شعب استان ها آغاز خواهند کرد.