رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، از تعداد ۴ هزار و ۶۰۰ مامور آمارگیر برای سرشماری «نفوس و مسکن» در سراسر کشور خبر داد و گفت: ماموران به همراه تبلت از ۲۴ مهر ماه تا ۲۴ آبان ماه از طریق مراجعه حضوری سرشماری می‌کنند.

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی موج در مورد آمار سرشماری «نفوس و مسکن» در سراسر کشور اظهار داشت: امسال ثبت نام خانوارها به دو روش از سوم تا ۲۴ مهر ماه به شکل اینترنتی و از ۲۴ مهر ماه تا ۲۴ آبان ماه از طریق مراجعه حضوری ماموران سرشماری انجام شود. وی با بیان اینکه خانوارها در ثبت نام اینترنتی تنها تا ٢۴مهرماه می توانند مشخصات خود را ثبت کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه ٩۶درصد از خانواده ها در شهر تهران از آی تی استفاده میکنند و دسترسی به اینترنت دارند از مردم شهر تهران درخواست داریم تا در ثبت آمار خانوارها نسبت به سایر استان ها پیشرو باشند و با مرکز آمار همکاری کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، با اشاره به اینکه سرشماری امسال به‌طور کامل از طریق ستاد استان تهران به ریاست استاندار و اجرای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برگزار می‌شود، ادامه داد: ۴هزارو ۶٠٠مامور آمارگیر به همراه تبلت برای سرشماری خانوارها به درب منازل می روند. ترکی در مورد هزینه سرشماری در سراسر کشور، مطرح کرد: هزینه این طرح به طور قطعی مشخص نشده است.