عضو شورای شهر با تاکید بر تداوم اقدامات مناسب سازی محله هرندی تهران اعلام کرد باید بودجه لازم برای جلوگیری از تکرار اتفاقات هرندی در شرق تهران، تهران پیش بینی شود

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با بهاره نوروزی خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به وضعیت هرندی گفت: اقدامات خوبی در محله هرندی برای کاهش آسیب های اجتماعی انجام شد اگر این اقدامات همه انتظارات را بر آورده نکرد اما ساماندهی هرندی اتفاق خوبی به شمار می آید. وی با اشاره به وضعیت شرق تهران و سامان دهی نقاط آسیب زا تاکید کرد: منطقه ۴ شهرداری تهران مانند منطقه ١٢ تهران نیازمند رسیدگی وسامان دهی است و باید بودجه لازم برای تملک نقاط ریز دانه در اختیار شهرداری تهران قرار داده شود تا برخی از این نقاط محوطه سازی شده و یا به شکل مکان های مسکونی و یا در قالب محیط های تفرج گاهی در اختیار شهروندان قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه نتیجه بخش بودن این اقدامات در سایه همکاری نهادهای دیگر با شهرداری تهران است ،گفت: باید بپذیریم شهرداری تهران مسئول رسیدگی به همه معضلات اجتماعی نیست. بعد از جمع آوری معتادان و بزهکاران توسط شهرداری نهادهایی مثل بهزیستی باید قشر افراد را مدیریت کنند در غیر این صورت عملکرد شهرداری تهران ابتر می ماند. به گفته عضو شورای شهر تهران اقدامات یکپارچه و هماهنگ بر کنترل آسیب های اجتماعی محلات تهران تاثیر گذار خواهد بود.