عضو شورای شهر اعلام کرد: اعضای اصلاح طلب شورای شهر همیشه تلاش کردند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام داده و از سیاست زدگی دوری کرده اند.

محمد سالاری در گفتگو با بهاره نوروزی خبرنگار خبرگزاری موج، در ارتباط با انتخابات هیات رئیسه شورا و تاثیر آن بر انتخابات سال آتی  شورای شهر گفت: مردم شهر تهران تصویر روشنی از اعضای شورای شهر تهران دارند و می دانند اصولگرایان بخش اعظمی از شورای شهر تهران را برعهده دارند. با این وصف مردم شاید مشکلات و چالش های مدیریت شهری را منتسب به اصولگرایان بدانند. وی با اشاره به نقش آفرینی فراکسیون اصلاح طلب در شورای شهر تهران گفت: اعضای فراکسیون اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی تلاش کردند با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری یعنی هدایت ،حمایت و سپس نظارت ،وظیفه نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند و از سیاست زدگی دوری کنند. وی تاکید کرد: مسلما انتخابات شورای شهر متاثر از فضای سیاسی کلی کشور خواهد بود. به گفته  سالاری اعضای فراکسیون اصولگرایای شورا گاهی دربرخی تصمیم گیری ها از ورود و دخالت اعضای اصلاح طلب شورا جلوگیری کردند.