اعضای هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی در دور دهم مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، اعضای هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس مشخص شدند. بر اساس این گزارش محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان به عنوان رئیس این فراکسیونانتخاب شد. بر این اساس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه به ترتیب به عنواننواب رئیسانتخاب شدند. گفتنی است یوناتن بت کلیا نماینده اقلیت ارامنه و فریده اولاد قبا نماینده مردم تهران به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند، همچنین سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا نیز به عنوانسخنگوی این فراکسیونبرگزیده شد.