یک عضو شورای شهر تهران از شفاف نبودن قراردادهای شهرداری پایتخت با پیمانکاران خبرداد.

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج قراردادهای غیر شفاف و مشکلات مالی شهرداری را دو دلیل ناتمام ماندن پروژه های شهرداری توصیف کرد و گفت :گام نخست برای روابط مالی صحیح بین پیمانکار و شهرداری بستن قراردادهای شفاف و واضح است که قطعه بر روند پیشرفت پروژه های تاثیر گذار است. وی با انتقاد از نحوه قراردادبستن شهرداری با پیمانکاران پروژه ها گفت: نحوه قرارداد بستن بین شهرداری و پیمانکاران دارای اشکلاتی بوده است . و قراردادهای بین شهرداری و پیمانکاران باید دقیق و روشن تنظیم شده و آیتم هایی نظیر زمان مشخص پرداخت به پیمانکار چه زمانی باشد یا اینکه اگر پیمانکار در موعد مقرر پروژه را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ،در آن ذکر شود. دبیر در ادامه مشکلات مالی شهرداری را در عدم اتمام پروژه ها موثر دانست وگفت: یکی از دلایل عقب افتادگی پروژه های شهرداری عدم پرداخت به موقع پیمانکاران است که قطعا مسائل مالی بر آن تاثیر گزار است .گفتنی است علیرضا دبیر با قرائت گزارش نظارتی در جلسه شورای شهر تهران از نحوه بستن قراردادها و عقب افتادگی پروژه های عمرانی انتقاد کرد.