معاون اجتماعی قوه قضائیه در سفر استانی خود به استان قم از مرکز درمان و بازپروری معتادان ماده ۱۶ بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج ، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سفر استانی خود به قم به همراه زنگانه مدیرکل فرهنگی مهدی افتخاری مدیرکل مشارکت های مردمی و علی افتخاری از مرکز درمان و بازپروری معتادان ماده ۱۶ بازدید کرد. ابوالفضل شریفی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم درباره این مرکز گفت:  حدود ۱۷ ماه از تاسیس این مرکز می گذرد و تاکنون ۲۵۰۰ مددجو ترخیص شده اند. وی افزود: در حال حاضر ۱۹۲ مددجوی مرد و ۱۷ مددجو زن در این مرکز نگهداری می‌شوند. این مقام مسئول اظهار داشت: ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به افرادی است که خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی نمی کنند و با دستور مقام قضایی به این مراکز معرفی می شوند. شریفی گفت: طول درمان  مددجویان۴۵ روزه بوده و این زمان بر اساس همراهی بیمار افزایش یا کاهش خواهد یافت.