نیروی انتظامی در مورد گزارش خبرگزاری موج توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در پی انتشار گزارش موج با تیتر گردن کشی نیروی انتظامی در برابر قانون روابط عمومی ناجا تکذیبیه ای صادر کرد. در این پیام آمده است: ضمن اعلام تکذیبیه خبر مبنی بر اشتباه برداشت خبرنگار سردار اشتری در پاسخ به این سوال که آیا برای نقل و انتقال وسایل نقلیه نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است یا خیر گفت: برگ شناسایی مالکیت یا همان برگ سبز خودرو که توسط مراکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی صادر میگردد به عنوان سند رسمی محسوب می شود اما مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مخیرند. به گزارش موج در گزارش خبرنگار آمده بود که نیروی انتظامی مدعی است مردم نیاز نیست به دفترخانه ها برای ثبت سند مراجعه کنند البته اگر دوست داشتند بروند با این حال برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است.