شهردار تهران گفت: تهران از جهات مختلفی دچار بی قوارگی و بد قوارگی شده است و جسم و جان شهر ما رنجور است، در کنار آن به…

با شناسایی و تعیین هویت شش جسد دیگر از حادثه زلزله کرمانشاه، تعداد اجساد شناسایی شده این زمین‌لرزه به ۴۴۴ نفر رسید.

نگاهداری:

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از استخراج نتایج نهایی طرح پژوهشی شبکه هشدار سریع زلزله در شهرداری تهران خبر …

صالحی امیری:

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه جامعه برای عبور از آسیب های اجتماعی نیاز به تخلیه اجتماعی…