اعضای اتاق تهران برای انجام امور ثبتی بنگاه‌های خود صرفا هزینه‌های ثبتی را پرداخت کرده و از بابت انجام امور ثبتی، هیچ…

عسگراولادی:

اسد الله عسگراولادی با تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق درباره تعرفه های وارداتی گفت: تعرفه های وارداتی برای کالاهای…

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران؛

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: اصلی‌ترین مسئله صنعت ایران رقابت‌پذیر بودن این صنعت است که نمی‌توان آن را با تسهیلات…

نائب رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از دولت در سال 96 گفت: دولت باید ضمن تعامل با دنیا، از دخالت نابه…