مدیر امور اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: پوسترهای آموزشی از هفته جاری در ادارات و دستگاه هایی که تولید کاغذ و سایر مواد بازیافتی در آنجا زیاد است و همچنین مراکز خرید و اصنافی که مواد بازیافتی ویژه ای نظیر ضایعات الکترونیکی را تولید می کنند توزیع و نصب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، محمدحسن مردانی با بیان اینکه بخش عظیمی از سرمایه های شهر که قابلیت بازیافت دارد در مراکز شغلی نظیر ادارات، مدارس، اصناف و... به دلیل ترکیب شدن پسماندهای تر و خشک از میان می رود، افزود: با فرهنگ سازی و ترغیب کارکنان این مراکز به اقدام کوچکی نظیر مجزا کردن سطل های پسماند تر و خشک، می توان از هدر رفتن میلیاردها تومان سرمایه شهر جلوگیری نمود. وی با بیان اینکه درحال حاضر از مجموع پسماندهای شهر اصفهان تنها حدود ۱۰ درصد به عنوان پسماند خشک از مبدا تفکیک می شود، تصریح کرد: در طراحی این پوسترها از زبان محاوره و تکنیک جان بخشی به اشیاء استفاده شده و خود مواد بازیافتی با شهروندان سخن گفته اند. مدیر امور اجتماعی سازمان مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: با هدف فراگیر شدن این تبلیغات آموزشی علاوه بر پوستر، در ۳۰نقطه شهر نیز طرحهای آن در قالب بیلبوردهای شهری نصب خواهد شد. مردانی با بیان اینکه پس از نصب بیلبوردها و پوسترهای آموزشی، گروه های مردم نهاد جهت آموزش چهره به چهره به این مراکز اعزام خواهند شد، یادآور شد: چندین نمونه سطل و کیسه ویژه جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک جهت توزیع در میان این مراکز طراحی و تولید شده که جهت تولید انبوه و توزیع گسترده آن در میان عموم شهروندان، با موسسات تجاری علاقه مند به حمایت مالی و تبلیغاتی، در حال مذاکره هستیم.