معاون فرماندار نور مهم‌ترین مولفه پیشگیری را آموزش عمومی دانست و گفت: می‌توان در مدارس، دانشگاه‌ها و سطح جامعه انجام داد.

به گزارش خبرگزاری موج، «سعید یزدانی» افزود: اعتقاد و باور به مقاوم‌سازی بعد از زلزله رودبار و بم جدی‌تر شده است و هزینه مقاوم‌سازی نیز تنها حدود پنج درصد هزینه ساخت بنا را افزایش می‌دهد، بنابراین با توجه به تسهیلاتی که دولت قائل شد باید این رویکرد به جوامع روستایی سوق داده شود.

یزدانی احداثسالن بحران و مراکز امدادی و درمانی پس از بحران برای نگهداری افراد آسیب‌دیده و انتقال دیگر افراد برای حفظ جان مردم را ضروری دانست و گفت: شهرداری‌ها نسبت به این امر اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: مدیریت پیشگیری به مراتب هزینه‌ کمتری دارد، و مهم‌ترین مؤلفه پیشگیری آموزش عمومی است که می‌توان در مدارس، دانشگاه‌ها و سطح جامعه انجام داد.