معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ‌آیین نامه توسعه همکاری بیمارستان ها و دانشکده های پرستاری به منظور افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی پرستاری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر لاریجانی افزود: باتوجه به اهمیت رشته پرستاری در پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت، دو برنامه به صورت همزمان به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد تا علاوه بر توسعه کمی آموزش پرستاری و رفع کمبودهای کشور در این حوزه، همزمان مهارت های بالینی دانش آموختگان رشته پرستاری در کشور نیز ارتقا یابد.

وی اظهار کرد: در راستای ارتقای آموزش پرستاری در کشور آیین‌نامه اجرایی توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری و آیین نامه نحوه بکارگیری هیات علمی پرستاری مستقر در بالین باتوجه به موافقت وزیر بهداشت به دانشگاه ها ابلاغ شد و هر دو برنامه پس از انجام امور مربوطه در کشور اجرا می‌شود.

لاریجانی ادامه داد: از سال گذشته گفتمان جدیدی در حوزه آموزش علوم پزشکی کشور آغاز شد و برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی افق روشنی را پیش روی دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی کشور قرار داده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت کشور را هدف اصلی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت: رشته پرستاری از جمله حیطه‌های بارزی است که می بایست در آموزش پاسخگو و عدالت محور به آن توجه شود.

لاریجانی اظهار کرد: خدمات پرستاری بخش مهمی از نظام ارائه خدمات سلامت را به خود اختصاص می دهد اما آمار نشان می دهد که در کشور با کمبود پرستار مواجه ایم.

وی تصریح کرد: بی شک با روش ها و ظرفیت های جاری حوزه آموزش قادر به جبران این کمبود نیستیم و لازم است برنامه ریزی مناسبی برای بهره مندی از ظرفیت های کشور برای آموزش پرستاری صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت استفاده از ظرفیت بیمارستان های دولتی و خصوصی در تربیت کارشناسان پرستاری را یکی از راهکارهای رفع کمبود کشور در حوزه پرستاری ذکر کرد و گفت: امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته از این روش در رشته های مختلف نظام سلامت بهره برداری می‌کنند.

**ابلاغ آیین نامه همکاری بیمارستان ها با دانشکده های پرستاریبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، لاریجانی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری از چندی پیش در کشور آغاز و آیین نامه اولیه آن به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: اکنون با همکاری کارگروه توسعه آموزش پرستاری متشکل از روسای دانشکده های پرستاری و مامایی، نمایندگان انجمن علمی پرستاری، نظام پرستاری، اعضای بورد پرستاری، و نمایندگان معاونین آموزشی و پرستاری وزارت بهداشت، آیین نامه اجرایی توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری تدوین شده و به تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز رسیده است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه این آیین نامه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، گفت: هدف اصلی این آیین نامه استفاده از امکانات بیمارستان ها در افزایش ظرفیت تربیت کارشناسان پرستاری و جبران بخشی از کمبود موجود در کادر پرستاری مراکز درمانی کشور است.

**سرمایه گذاری و ظرفیت های جدید پذیرش دانشجوی پرستاریاین مقام مسئول در وزارت بهداشت، تاکید کرد: ضروری است دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها سرمایه گذاری جدیدی برای گسترش پرستاری در کشور انجام دهند. لاریجانی گفت: لازم است دانشگاه های علوم پزشکی پس از جلب همکاری و هماهنگی با مسئولان استانی ذیربط با بیمارستان های متقاضی تربیت نیروی پرستاری تفاهمنامه منعقد کنند؛ ضمن اینکه ظرفیت های جدید پذیرش آن دانشگاه برای تصویب و درج در دفترچه آزمون سراسری به شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: علاوه بر توسعه کمی آموزش پرستاری باید به ارتقای سطح مهارت و دانش بالینی دانش آموختگان این رشته نیز توجه شود. وی خاطرنشان کرد: بی شک ارتقای دانش بالینی پرستاران تاثیر بسزایی در اعتلای کیفیت خدمات در همه سطوح نظام سلامت کشور خواهد داشت. لاریجانی اضافه کرد: ارتقای توانمندی دانشجویان پرستاری مستلزم حضور اساتید توانمند در بستر بالینی آموزش دانشجویان پرستاری است که علاوه بر هدایت دانشجویان زمینه های عملی ارتقای دانش ایشان را نیز فراهم آورند.

**آیین نامه بکارگیری هیات علمی پرستاری در بالین ابلاغ شدمعاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی پرستاری و کم کردن فاصله بین آموزش و بالین در رشته پرستاری آیین نامه نحوه بکارگیری هیات علمی پرستاری مستقر در بالین نیز در حوزه معاونت آموزش تدوین و پس از تایید وزیر بهداشت، به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یاد آور شد: بر اساس این آیین نامه به هیات اجرایی جذب دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجازه داده می‌شود نسبت به جذب عضو هیات علمی بالینی پرستاری در مراکز آموزشی درمانی کشور اقدام کنند. وی اضافه کرد: ‌از این پس اعضای هیات علمی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب آیین نامه یاد شدن نیز می توانند مشغول به کار شوند.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که اجرای آیین نامه مورد اشاره به همراه آموزش های دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها بتواند زمینه های ارتقای کیفیت خدمات پرستاری را در کشور فراهم آورد.