وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره حقوق فرهادی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ روابط عمومی وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام کرد: «در مصاحبه دکتر هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، حق مدیریت وزیر ۱.۶ و حقوق معاونان ۱.۳ رئیس دانشگاه تهران اعلام شد.

در این خصوص توضیح زیر ضروری است که آنچه در صحبت دکتر هاشمی بدان اشاره شده، رویه معمول و قانونی حق مدیریت وزیر و معاونان است که در این باره دو مطلب قابل ذکر است:
۱ - دکتر فرهادی با پایه ۴۰ و مرتبه استادی حقوق خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت می کنند و بابت حق مدیریت خود از وزارت علوم هیچ گونه دریافتی ندارند.

۲ - حق مدیریت معاونان نیز در دوره اخیر معادل حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران تعیین شده و هیچ ضریبی به آن تعلق نگرفته است.