رئیس سابق دانشگاه جامع علمی - کاربردی می گوید از خبر تغییر مسوولیتش مطلع نبوده و برخلاف ادعاهای مطرح شده استعفا نیز نداده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اخباری اظهار داشت: نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این بود که بایستی تغییراتی در بدنه ریاست دانشگاه جامع علمی-کاربردی انجام شود. وی گفت : بنده نیز روز گذشته از این امر مطلع شدم یعنی همزمان با انتشار خبر در رسانه ها به دفتر کارم نمابری در این زمینه ارسال شد. رئیس سابق دانشگاه جامع علمی-کاربردی افزود: روز چهارشنبه هفته گذشته نیز دیداری با وزیر علوم داشتم اما مطلبی در این زمینه مطرح نشد. وی در مورد زمان برگزاری آیین تودیع خود و معارفه رئیس جدید این دانشگاه نیز اظهار کرد: واقعیتش خبری از این موضوع ندارم و منتظر اعلام وزارت علوم هستم. اخباری گفت: بنده یا هر مسوول دیگری در حوزه کاریش وظایفی دارد که در چارچوب های تعیین شده سیاست هایش را دنبال می کند؛ حال ممکن است در این بین برخی عملکردها به مذاق افراد خوش نیاید. رئیس سابق دانشگاه جامع علمی-کاربردی خاطرنشان کرد: شاید هم اتفاق خاصی افتاده که بنده از آن مطلع نبوده و نیستم. محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در حکمی محمدحسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی منصوب کرد. وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات محمد اخباری رئیس سابق دانشگاه جامع علمی-کاربردی در طول تصدی این سمت تشکر کرده است.