مدیرکل تعاون و کار مازندران گفت: از سه سال گذشته تاکنون بیش از ۱۳۴ دوره برای حدود ۳ هزار کارگر آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی(اعتیاد ایدز طلاق) صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل تعاون و کار مازندران افزود: واحدهای کار و تولید با توجه به شرایط کار و عوامل محیطی یکی از کانون‌های پرخطر در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد به شمار می‌روند.

کامران اصغری با اشاره به اینکه آموزش و پیشگیری با ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان شناختی به کارگران و خانواده‌های آنان راهکار موثر در کاهش اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در این قشر است، خاطر نشان کرد: برنامه‌های آموزشی حول سه محور، برگزاری دوره‌های آموزش ارتقاء مهارت زندگی، برگزاری دوره‌های آموزش پیشگیری از اعتیاد، طلاق، ایدز، تکثیر و توزیع لوح فشرده آموزشی، بروشور و… با همکاری بهزیستی استان در حال انجام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: از سه سال گذشته تاکنون بیش از ۱۳۴ دوره برای حدود ۳ هزار کارگر آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی(اعتیاد ایدز طلاق) صورت گرفته است.

این مسوول خاطرنشان کرد: طرح ملی پیشگیری از اعتیاد و پیمایش ملی خشونت، نشاط و سرمایه اجتماعی ویژه جامعه کار و تولید که هدف از آن رضایتمندی کارگران و بررسی فهرست مشکلات و میزان خشم و خشونت در محیط‌های کارگری است.

اصغری بیان کرد: سهمیه این استان از این طرح ۴۰۰ عدد پرسشنامه برای ۲۰ بنگاه اقتصادی از قبل تعیین‌شده با بُعد ۱۰ نفر تا بالای یک‌هزار نفر که به‌صورت تصادفی است اجرا شد.

وی به اجرای طرح پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید(کاج) در استان در حال اجراست، تصریح کرد: با اجرای این طرح اهدافی از قبیل افزایش دانش، نگرش و مهارت کارفرمایان، کارگران و متولیان استقرار در اصول و فنون پیشگیری از اعتیاد در محیط کار، افزایش میزان افراد تحت مراقبت خدمات ترک اعتیاد، افزایش مشاوره برای افراد در معرض خطر مصرف مواد مخدر را دنبال می‌کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: طرح مشترک ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی به کارگران در قالب ایجاد خانه‌های بهداشت کارگری از جمله راهبردهای مشترک این اداره‌کل با دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان تأمین اجتماعی است.