دبیر کارگروه آموزش و پرورش شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از تنظیم سندی جهت مشخص شدن نیازهای پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش شناختی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود تلخابی درباره فعالیت‌های کارگروه آموزش و پرورش شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی اظهار کرد: برای تعیین نیازهای پژوهشی در حوزه آموزش شناختی و توسعه آن سندی توسط این کارگروه منتشر شد تا بر اساس اولویت‌های کشور پژوهشگران طرح‌های پژوهشی خود در این زمینه را برای ما ارسال کنند. در این راستا پژوهش‌های بنیادین مختلفی در حال اجرا است که در حوزه تربیت می‌توان به طراحی برنامه‌های آموزش دوره پیش دبستان و دبستان اشاره کرد. تلخابی ادامه داد: طرح پژوهشی با عنوان طراحی الگوی جامع آموزش و پرورش شناختی برای مدارس ابتدایی ایران با حمایت ستاد علوم شناختی انجام و منجر به تدوین ۳۰ اصل آموزش و پرورش شناختی بر اساس اهداف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شد که در ادامه آن پروژه‌هایی در ستاد طراحی شده و در حال اجرا هستند. وی به عناوین این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: مطالعه تأثیر روش تدریس گفت‌وشنود بر شبکه توجه، طراحی بسته آموزشی مبتنی بر هوش موفق، طراحی اصول و روش‌های اصلاح رفتار با رویکرد شناختی، طراحی الگوی سنجش شناختی در آموزش، طراحی الگوی مفهومی و عملیاتی مدیریت آموزش با رویکرد شناختی، طراحی سازوکار ثبت بهروش‌های آموزش و پرورش شناختی و طراحی مدل ارزیابی مدارس شناختی پروژه‌های در حال اجرا با حمایت ستاد هستند. حمایت از دانشجویان دکتری حوزه تعلیم و تربیتعضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشکده علوم شناختی همچنین عنوان کرد: حمایت از دانشجویان دکتری حوزه تعلیم و تربیت برای جهت دادن رساله آنها در جهت آموزش و پرورش شناختی از برنامه‌های دیگری است که در این کارگروه به دنبال آن هستیم که در این راستا پروژه‌هایی همچون طراحی برنامه درسی برای تربیت معلم کشور بر اساس شناخت موقعیتی و طراحی الگوی آموزش پیش دبستان با رویکرد شناختی در حال انجام است. درگیر کردن دانشجویان دکتری با مباحثشناختی با برگزاری نشست‌هایی از دیگر برنامه‌های ما است.ارتباط با مراکز علمی کشور تلخابی با بیان اینکه ارتباط با دانشگاه‌های کشور از برنامه‌های دیگری است که توسط این کارگروه انجام شده است، تصریح کرد: در این زمینه با دانشگاه‌هایی همچون تهران، شیراز، فرهنگیان و شهید بهشتی جهت آشنایی آنها با مطالعات شناختی روز دنیا برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده با این رویکرد که حوزه آموزش شناختی وارد سیستم آموزشی مراکز علمی کشور شود. وی با اشاره به برگزاری مدرسه تابستانی در حوزه آموزش شناختی در سال گذشته تصریح کرد: با کمک ستاد، مدرسه تابستانی برای مدارس منتخب تهران برگزار شد که امسال نیز در ادامه آن سطح دوم مدرسه تابستانی شهریور ماه برگزار می‌شود. دبیر کارگروه آموزش و پرورش شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: مطالعاتی در زمینه شناسایی مدارس شناختی دنیا با کمک تیمی از دانشجویان انجام شد تا آگاهی‌مان با اتفاقات جهان در این حوزه افزایش یابد، مدارسی نیز در این زمینه شناسایی شدند، همچنین مراکز تحقیقاتی اروپا و امریکا که در حوزه آموزش شناختی فعال هستند، مشخص شده تا جهت گیری‌ها در این حوزه برایمان مشخص شود و با پروژه‌های تحقیقاتی جدید دنیا آشنا شویم. با این مطالعات جایگاه کشور در حوزه آموزش شناختی مشخص می‌شود تا بر اساس برنامه‌ریزها به جایگاهی بهتر دست پیدا کنیم.