مدیرکل دفتربرنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش از تشکیل کمیته منابع درآمدی و اقتصادی آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، منصور مجاوری در هم اندیشی معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی شمالغرب کشور که با حضور معاونین استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: این کمیته با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و با حضور سایر ادارات و حوزه های وزارتی، به منظور شناسایی منابع درآمدی جدید برای آموزش و پرورش طراحی و تشکیل شده است.

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در این کمیته نمایندگان معاونت ها برنامه ها و طرح های اقتصادی خود را ارائه داده اند، تصریح کرد: تبدیل به احسن نمودن و استفاده بهینه از فضاهای آموزشی و پرورشی، مهمترین رویکرد و برنامه ای است که این کمیته به دنبال تحقق آن می باشد.

وی سیاست کلی مالی وزارت آموزش و پرورش را استفاده از ظرفیت منابع درآمدی جدید عنوان کرد و افزود: به این منظور ضمن استفاده از منابع درآمدی، بهره مندی از ظرفیت های قانونی مانند مواد ۱۳،۱۶ و ۷۸ قانون شوراها مورد تاکید بوده و با جدیت دنبال خواهد شد.

مجاوری از استان ها خواست تا حساب یکپارچه مدارس را جدی بگیرند چرا که این طرح مزایای خوبی برای مدارس خواهد داشت.