به دستور قاضی سراج موضوع هدایت تحصیلی در سازمان بازرسی کل کشور به صورت فوری بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، قاضی ناصر سراج در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ماموریت داد تا به قید فوریت موضوع هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش را بررسی و نتیجه را گزارش دهد. موضوع هدایت تحصیلی در زمان انتخاب رشته در مدارس، مورد اعتراض گسترده دانش آموزان و خانواده‌هایشان قرار گرفته بود.