معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: توسعه‌ی فعالیت های قرآنی با آسیب های اجتماعی رابطه عکس دارد به این معنی که هرچقدر انس با قرآن و نزدیکی به قرآن و قرائت و ترتیل و حفظ و رشته های مرتبط و توسعه ی نماز گسترش پیدا کند، آسیب های اجتماعی پایین می آید.

به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا کفاش درمورد اهمیت برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان کشور در همدان گفت: یکی از جذاب ترین برنامه های آموزش و پرورش و امورتربیتی فعالیت های قرآنی است که از بدو انقلاب اسلامی این فعالیت ها با امور تربیتی متولد شده است.

کفاش درباره ارتباط بین فعالیت های قرآنی و آسیب های اجتماعی تصریح کرد: توسعه ی فعالیت های قرآنی با آسیب های اجتماعی رابطه عکس دارد به این معنی که هرچقدر انس به قرآن و نزدیکی به قرآن و قرائت و ترتیل و حفظ و رشته های مرتبط و توسعه نماز گسترش پیدا کند آسیب های اجتماعی پایین می‌آید.

وی با توضیح درباره انتخاب استان ها برای برگزاری مسابقات و توزیع عادلانه ی فرصت برای دانش آموزان در تمام کشور گفت: برنامه های اداره کل قرآن، عترت و نماز به صورت ۵ ساله تنظیم می‌شود و استان خراسان رضوی ثابت در نظر گرفته شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های همدان در برگزاری این مسابقات بیان کرد: استان همدان ویژگی های خاص خود را دارد و شهری تاریخی، علمی و مذهبی است و از سراسر کشور علاقه مندان فراوانی دارد.

کفاش افزود: وجود مفاخر و بزرگان، چهره های شاخص فرهنگی در این استان، اماکن سیاحتی خوب در استان ظرفیت های خوبی است.

وی با بیان این که استقبال فراوانی از این مسابقات بین استان ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: در اختتامیه ی مسابقات در همدان، پرچم مسابقات به استان اردبیل داده خواهد شد.