معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از تهیه سند توسعه استانی برای جذب دانش آموزان در رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای و مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی زرافشان گفت: وزارت آموزش و پرورش مسوول تربیت هنرجویان در طول دورهٔ تحصیل در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت اشتغال فارغ التحصیلان را برعهده دارد. وی افزود: اگر چه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت جذب فارغ التحصیلان سراسرکشور وجود ندارد، اما نتایج پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر موید جذب بیش از ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان هنرستانی در برخی رشته‌ها مانند مکانیک خودرو، برق ساختمان، جوشکاری و تراشکاری به بازار کار می‌باشد. معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به کارگیری فارغ التحصیلان هنرستانی در قوانین و مقررات کشوری در اولویت استخدام کشوری قرار دارد، تصریح کرد: تهیه سند توسعهٔ استانی در برنامه ششم توسعه کشور در چهار زمینه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر به تفکیک استان، شهرستان و منطقه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت نمایندگان مرکز آمار ایران، استانداری‌ها و نماینده کمیته توسعه متوازن در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به طوری که جذب دانش آموزان در رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای و مهارتی براساس این سند انجام گیرد. زرافشان خاطرنشان کرد: معرفی رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش از طریق وسایل ارتباط جمعی به خصوص رسانهٔ ملی، مساعدت مالی وفنی دولت به فارغ التحصیلان کار آفرین هنرستانی به منظور خود اشتغالی در قالب وام‌های بدون بهره و یا کم بهره، ایجاد سامانهٔ کشوری به منظور معرفی کالا‌ها و خدمات فارغ التحصیلان هنرستانی در راستای درآمد زایی، ایجاد بانک اطلاع رسانی وضعیت بازارکار استان‌ها با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه هنرستان‌های وابسته به وزارتخانه‌های مختلف، توسعهٔ هنرستان‌های جوار کارخانه به منظور تربیت نیروی کار مورد نیاز کارخانجات، توسعه برنامهٔ آموزش همراه تولید در هنرستان‌ها با هدف اشتغالزایی و درآمد زایی هنرجویان هنرستانی، به روز رسانی تجهیزات کارگاهی، اجرای مطلوب آموزش‌های عملی مطابق با نیاز بازار کار، برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها درحوزهٔ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد زمینه بازدید هنرجویان از مراکز صنعتی در قالب اردوهای صنعتی از اقدامات مهم آموزش و پرورش به منظور افزایش میزان جذب هنرستانی‌ها به بازارکار است.