اولین نشست شورای آموزش استان در سال جاری به ریاست رازانی استاندار کرمانشاه و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی عضو این شورا با موضوع آسیب‌شناسی افت تحصیلی دانش آموزان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، استاندار در این جلسه اظهار داشت: بر اساس آماری که ارائه‌شده معدل دانش آموزان استان کرمانشاه یک نمره از میانگین کشوری پایین تراست و این نشان می‌دهد که باید آسیب‌شناسی جدی و سریع در این زمینه انجام بگیرد.

وی گفت: استان‌های واقع در غرب کشور رفتارهای فرهنگی مشابه ای باهم دارند و یکی از ویژگی‌های رفتار فرهنگی جامعه که باید برطرف شود نداشتن اهداف درازمدت و زود مأیوس شدن است که باید بامطالعه این رفتارها راهکارهایی برای رفع آن‌ها شناسایی شود.

دکتر رازانی افزود: مقایسه شاخص‌های استان همدان به‌عنوان همسایه شرقی استان کرمانشاه نشان می‌دهد که در بسیاری از شاخص‌ها آن‌ها از ما جلوتر هستند و بخشی از آن به نوع رفتار و برخورد مردم همدان با مسائل و نوع نگاه آن‌ها برمی‌گردد.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: باید با محوریت آموزش‌وپرورش و با استفاده صحیح از فضای مجازی نهضتی شکل بگیرد که آسیب‌های مدنظر به اطلاع دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها برسد و از آن‌ها در رفع این آسیب‌ها استفاده شود و آن‌ها را پای‌کار بیاوریم.

وی در پایان گفت: برای ارتقای علمی دانش آموزان استان اعتبار لازم را اختصاص خواهیم داد به شرطی که نتیجه و خروجی آن مشخص و آشکار گردد.