وزیر امور خارجه در شانزدهمین کنگره ملی پرسش مهر گفت: اطمینان به خودباوری در مردم بزرگ ترین دستاورد انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری موج، پیش از ظهر امروز، محمد جواد ظریف در کنگره ملی پرسش مهر۱۶ ریاست جمهوری که درسالن اجلاس سران و با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران برگزارشد، با بیان اینکه آمریکا باید بداند دوران فشار و تحمیل به سر آمده، اظهار کرد: ما با اتکا به قدرت مردم می توانیم هر توطئه ای علیه کشور را خنثی کنیم. وزیر امور خارجه با بیان اینکه مشکل امروز دنیای ما مشکل ادراک است، افزود: معنی جهانی شدن این است که شمایی که اهل فکر و مطالعه و شنیدن هستید اولین قدم برای گفتگو و ورود به هر کاری، «موثر شنیدن» است باید شنید گوش کرد و فهمید، قبل از اینکه زبان باز کرد. ظریف تصریح کرد: اگر سیاست مداران بین المللی به اندازه دانش آموزان ایرانی شجاعت فکر کردن و اندیشیدن داشتند می دانستند که بازی با حاصل جمع صفر بی معناست. وی با اشاره به اینکه دنیای امروز، دنیایی است که تک تک انسان ها می توانند در آن نقش آفرین باشند، گفت: با وجود هزینه های میلیاردی در کشورهایی همچون افغانستان هنوز آمریکایی ها نتوانسته اند این واقعیت را درک کنند که دوران فشار و تحمیل به سر آمده است اما مردم ما این واقعیت را به آمریکایی ها تحمیل کردند. ظریف با بیان اینکه مذاکرات بر اساس واقعیت های صحنه بین المللی شکل گرفت، ادامه داد: آمریکایی که با سلطه گری می گفت ایران نباید حتی یک سانتریفیوژ داشته باشد با ۲۰ هزار سانتریفیوژ مواجه شد. آمریکایی که می گفت راکتور آب سنگین اراک باید نابود شود نه تنها راکتور آب سنگین را پذیرفته بلکه امروز از ایران آب سنگین می خرد و در بازطراحی آن حضور دارد. وی افزود: در جهان جهانی شده قدرت نظامی و اقتصادی و حتی قدرت تبلیغاتی این امکان را به کسی نمی دهد که دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل کنند. وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه در این منطقه سراسر آشوب ملت ایران در محیطی امن زندگی می کند، عنوان کرد: این به برکت این واقعیت است که ما عنصر اساسی قدرتمندی را شناخته ایم و آن این است که تنها قدر قدرت دنیا ذات باریتعالی است.