معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: حوزه علمیّه چارچوب حیات طیبه را تدوین و برای استفاده های بیشتر در اختیارآموزش و پرورش قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی زرافشان، در نشست مشترک با مشاور وزیر و شورای مشاوران و مدیران معاونت آموزش متوسطه با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته در حیطه همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش ‌و پرورش اظهارکرد : مقام معظم رهبری در سفر خود به قم، مطالبات اصلی و مهمی را از حوزه‌های علمیّه برای حضور گسترده و مؤثر در آموزش و پرورش مطرح فرمودند که بخش‌های مختلف حوزه‌های علمیه باید پاسخ‌گوی آن باشند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وجود کرسی فقه التربیت در حوزه علمیّه، خواهان ارائه دیدگاه‌های متخصصین علوم دینی پیرامون مبانی اصلی تعلیم و تربیت شد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه‌ها به فراموشی سپرده شده و خروجی ملموسی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

وی تدوین چارچوب حیات طیبه و مراحل آن را از کارهای تخصصی حوزه علمیه عنوان و خاطرنشان کرد: تعریف حیات طیبه، مراحل حیات طیبه، روش‌ها و الگوهای تحقق آن مسایلی است که باید حوزه‌های علمیّه، تدوین، تبیین و در اختیار آموزش ‌و پرورش قرار دهد.