رئیس سازمان سنجش گفت: تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور سال ۹۵ لحاظ می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، ابراهیم خدایی گفت: تاثیر سوابق تحصیلی بر نتیجه کنکور داوطلبان به این شکل خواهد بود که ابتدا نمره کل کنکور داوطلبان لحاظ شده و پس از آن، سوابق تحصیلی سال سوم و پیش دانشگاهی داطلبان مورد بررسی قرار می گیرد. وی افزود: تاثیر سوابق سال سوم داوطلبان ۲۵ درصد و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نیز ۵ درصد خواهد بود. رئیس سازمان سنجش کشور با تاکید بر اینکه اگر جمع نمره سوابق تحصیلی داوطلبان کمتر از نتیجه کنکور آنها باشد سوابق تحصیلی محاسبه نمی شود، اظهار کرد: در صورتی که داوطلبی در کنکور نتیجه بهتری به نسبت سوابق تحصیلی خود کسب کند، سوابق تحصیلی برای وی اعمال نخواهد شد. خدایی از توزیع کارت ورود به آزمون سراسری سال ۹۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: توزیع کارت ورود به آزمون سراسری سال ۹۵ از امروز آغاز شده و داوطلبان تا روز چهارشنبه برای دریافت این کار فرصت خواهند داشت.