مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه، نظام آموزشی رسمی باید در کار آموزشی خود تجدید نظر کند، گفت: نیاز است در برنامه‌های تابستانی دانش‌آموزان به کیفیت بخشی توجه کنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، علیرضا کمرئی امروز در افتتاحیه اردوی یک روزه ویژه دانش‌آموزان از باغ موزه دفاع مقدس اظهار داشت: هدف برگزاری اردوها و فعالیت‌های تابستانی غنی‌سازی اوقات فراغت و اعتلای شخصیت دانش‌آموزان است. معلمان باید در توسعه حرفه‌ای خود گام بردارند و وقتی در فرصت‌هایی مثل اوقات فراغت دانش‌آموزان قرار می‌گیریم باید تلاش‌های خود را هدفمند کنیم. وی  با بیان اینکه در فعالیت‌های تابستانی باید تمرکز در ابعاد و رشد شخصیتی دانش‌آموزان داشته باشیم،  ادامه داد: نظام آموزشی رسمی باید در کار آموزشی خود تجدید نظر کند و در راه تربیت دانش‌آموزان، نهادهای مختلفی تأثیرگذار هستند اما واقعیت این است که امروز مشخص شده است خانواده، محیط مدرسه را مطلوب می‌داند. کمرئی با تاکید بر اینکه نظام آموزشی هشدار می‌دهد که قادر نیست همه این بار را به دوش بکشد، گفت: این برداشت غلط که خانواده، دانش‌آموز را به کل مدرسه بسپرد، منسوخ است و باید انتظارات جامعه را از آموزش و پرورش به سمت تعدیل کردن ببریم. مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران اضافه کرد: اوقات فراغت تابستان در ۸ هفته است که دانش‌آموزان در اختیار ما هستند که اهداف آن ناظر به غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان است اما اگر بدون توجه به کیفیت برنامه‌ها، به آن بپردازیم شاهد اتلاف امکانات خواهیم بود. کمرئی با بیان اینکه آنچه نیاز است در برنامه‌های تابستانی به آن بپردازیم تلاش برای کیفیت بخشی به برنامه‌هاست، خاطرنشان کرد: حجم انبوه برنامه‌ها بدون محتوای غنی و کیفیت منجر به هیچ نتیجه‌ای نخواهد شد. مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت در شهرستانهای استان تهران شرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار دانش‌آموز نیز برای اردوهای یک روزه هدف‌گذاری شده‌اند.