معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از ابلاغ دستور العمل حجاب و عفاف در مود پوشش دانش آموزان در مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: دستور العمل حجاب و عفاف در مورد پوشش دانش آموزان در مدارس به همه استان ها، مناطق و مدارس ابلاغ شده است که نوع پوشش دانش آموزان دختر و پسر را مشخص می کند. وی تصریح کرد: هیچ تاکیدی بر روی رنگ و جنس لباس دانش آموزان در این دستور العمل نیامده است و این موضوع در اختیار استان ها و مناطق است که برای هر کدام از مدارس خود چه رنگ و یا مدلی را در نظر بگیرند. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همه مدارس به سوی هماهنگ سازی پیش می روند و البته در این فرایند هماهنگ سازی پوشش دانش آموزان سعی شده که مراعات وضعیت مالی اولیا شده باشد. کفاش ادامه داد: هدایت دانش آموزان در پوشش باید به نوعی باشد که ما در مدارس به سوی لباس هماهنگ حرکت کنیم؛ زیرا این هماهنگی آنها را از تبعیض، خودبینی، تفاخر و تکبر در مورد پوشش دور نگاه می دارد و همه دانش آموزان با یک پوشش وارد مدرسه شوند و علاوه بر آن باعث همدلی و اتحاد انها خواهد شد. کفاش افزود: البته باید سادگی پوشش های مدارس علاوه بر آراستگی و رنگ های مناسب آنها مورد توجه مدیران مدارس برای انتخاب پوشش هماهنگ باشد.