در آخرین جلسه شورای عالی برنامه ریزی که به ریاست معاون آموزشی وزیر علوم و حضور سایر اعضای این شورا برگزار شد برنامه درسی چهار رشته تحصیلی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، کار‌شناسی ارشد مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیک و کار‌شناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان در هشتصد و هفتاد و پنچ جلسه شورای عالی برنامه ریزی تصویب شد. همچنین این شورا برنامه درسی دوره کاردانی، کار‌شناسی ناپیوسته و کار‌شناسی پیوسته اطلاعات و امنیت عمومی را نیز تصویب کرد. نشست شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری منطقه ۶ کشور در دانشگاه شهرکرد برگزار می‌شود.