استاندار قم با بیان اینکه آمار دقیق افراد بی سواد در استان قم باید احصاء شود، اظهار داشت: برنامه ریزی آموزشی برای این افراد بایستی در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، صادقی، استاندار قم در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی استان قم طی سخنانی با بیان اینکه حق یادگیری از حقوق همه مردم است، اظهار داشت: این رسالت نباید توسط دولت نادیده گرفته شود. وی با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی نسبت به تعداد افراد بی سواد در استان قم وجود ندارد، افزود: آموزش و پرورش باید نسبت به شناسایی دقیق تعداد و مشخصات افراد بی سواد اهتمام بیشتری داشته باشند. سید مهدی صادقی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی نیز با توجه به دسترسی ها و بانک های اطلاعاتی خود می توانند آموزش و پرورش را کمک کنند.