مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: امسال ۵ نمازخانه مشارکتی با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش در مدارس مناطق محروم شهر احداثمی شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسعود مهدویان فر تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دستورات قرآنی در ماه مبارک رمضان پیشی گرفتن مؤمنان از یکدیگر در کارهای خیرخواهانه است، اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در این فعالیت های خیرخواهانه بسیار فعال عمل کرده که گواه این ادعا تعداد خیریه های فعال شهر اصفهان است. وی اظهارکرد: شهرداری اصفهان هم پیرو این دستور قرآنی در امر فعالیت های مشارکتی و خیرخواهانه پیشگام است و اقدامات متعددی را در این رابطه انجام داده است. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان همه ساله در عمران و نوسازی مساجد اقدامات چشمگیری انجام می دهد تا مظاهر شهر اسلامی اصفهان زیبا و توسعه یافته باشد، خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان همچنین در کمک کردن به مراکز فرهنگی در قالب کمیته مشارکت با مراکز فرهنگی اقدامات خوبی انجام داده است. وی یادآور شد: امسال شهرداری اصفهان به منظور مشارکت با مؤسسات قرآنی، یک میلیارد تومان برای رونق فعالیت های مؤسسات قرآنی کمک کرده است. مهدویان فر با اشاره به اینکه مناطق محروم از اهداف شهرداری اصفهان است و همواره مورد توجه مدیریت شهر اصفهان قرار می گیرد، گفت: ساخت نمازخانه در مدارس مناطق محروم از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان است به طوری که امسال ۵ نمازخانه مشارکتی با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش در مدارس مناطق محروم شهر احداث می شود.