رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: پاداش بیش از ۱۰ هزار و ۳۹۵ سوادآموز با اعتبار یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان امروز پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی باقرزاده در مورد اولین مرحله پرداخت پاداش به سوادآموزان اظهار داشت: طبق مصوبه دولت در سال ۹۳ سازمان موظف شد به افراد بی سواد ۱۰ تا ۴۹ سال که در کلاس های سوادآموزی شرکت کرده اند و در آزمون پایانی قبول شده اند معادل ۲۰ درصد سرانه تمام شده را به عنوان پاداش پرداخت کند. وی با بیان اینکه سرانه تمام شده، ۶۷۲ هزار تومان بوده که پاداش ۲۰ درصدی آن ۱۳۴ هزار تومان می شود، تصریح کرد: سال گذشته ۲۸۶ هزار بی سواد ثبت نام کردند و تا تاریخ ۱۲ تیر ماه تعداد ۱۳۴ هزار نفر قبول شدند. باقرزاده بیان کرد: افراد پذیرفته شده شماره حسابی که متعلق به خودشان است را اعلام کردند و بانک مرکزی این شماره حساب را با کد ملی تطابق داد و سپس پاداش ۱۰ هزار و ۳۹۵ نفر پرداخت شد. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، با اشاره به اینکه یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان را تا امروز پرداختیم، گفت: در سال ۹۵ سرانه ۶۹۸ هزار تومان تعیین شده که مبلغ ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان پاداش می شود. وی تاکید کرد: در سال ۹۵ مشروط به اینکه فرد بی سواد در برنامه سوادآموزی ثبت نام و در آزمون پایانی پذیرفته شود این ۲۰ درصد پاداش را دریافت می کند.