مدیرکل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش آموزان از ۲۱ مرداد ماه آغاز می شود و ۲۶ مرداد پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اکبرزاده با اشاره به مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش آموزان گفت: این مسابقات در سطح کشوری از ۱۶ مرداد در اردوگاه شهید رجایی نیشابور در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش آموزان پسر از ۱۶ تا ۲۰ مدت است و بخش دختران نیز از ۲۲ تا ۲۶ مرداد آغاز می شود.

مدیرکل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: مسابقات فرهنگی در بخش های ادبی و پژوهشی و رسانه و فضای مجازی و رشته مسابقات هنری در بخش های آوایی، نمایشی، فیلم کوتاه و هنرهای دستی و تجسمی است.

اکبرزاده بیان کرد: رشته مسابقات ادبی و پژوهشی شامل(شعر، داستان، نقد ادبی، کتابخوانی، مطالعه و تحقیق، مشاعره می شود، رسانه و فضای مجازی شامل نشریه الکترونیکی، وبلاگ، بازی های رایانه ای، هنرهای آوایی شامل سرود همگانی، سرود گروهی، همسرایان امورتربیتی، تکخوانی، تکنوازی، لالایی خوانی، سرود آموزشگاه، همنوازی سنتی، موسیقی پژوهی است.

وی تصریح کرد: هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه نیز شامل نمایش صحنه ای، نمایش عروسکی، نمایشنامه خوانی، نقالی، نمایش زنگ تفریح، تعزیه خوانی، نمایشنامه نویسی و فیلم کوتاه می شود.

مدیرکل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: هنرهای دستی - تجسمی نیز شامل بخش ویژه رضوان و نقاشی دیواری مشهد است.