سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: در نیمسال تحصیلی تابستان ۹۵-۹۴ امکان تغییر محل آزمون وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین زارع گفت: در نیمسال تحصیلی تابستان ۹۵-۹۴ امکان تغییر محل آزمون برای دانشجویان دانشگاه پیام نور وجود ندارد. وی در خصوص زمان ثبت درخواست مهمان شدن افزود: دانشجویان می توانند تا ۱۲ تیر ماه نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه گلستان اقدام کنند. سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: دانشجویان مطابق با دستورالعمل نیمسال تحصیلی تابستان ۹۵-۹۴، دروس مورد نظر خود را می توانند در سایر مراکز و واحد ها به صورت مهمان بگذرانند.