رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور گفت: اواخر تیر امسال کمیسیون مشترک همکاری های علمی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور ایران و تاجیکستان برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، خلیل الله بابالو در نشست با رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با بیان این که اواخر تیر کمیسیون مشترک همکاری های علمی آموزشی فرهنگی اقتصادی دوکشور ایران و تاجیکستان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان می خواهیم که در نشست های کارشناسی کمیسیون مشترک حضور یابند و موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه‌های تیزهوشان و المپیادهای علمی شش گانه مطرح شود.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور تصریح کرد: در حال حاضر برروی یادداشت تفاهم همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی دوجانبه با جمهوری اسلامی افغانستان تمرکز کرده‌ایم.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ وی با بیان این که در حال تدوین برنامه منسجمی در زمینه توانمندسازی و ارتقای ظرفیت های وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان هستیم، افزود: برگزاری دوره تربیت مدرس یا تربیت معلم، اعطای بورسیه دوره های کارشناسی ارشد به کارشناسان وزارت معارف افغانستان از کارهایی بوده که به صورت پراکنده تا کنون انجام شده است.