معاون آموزش ابتدایی با اشاره به توسعه آموزش های دوره ابتدایی در مناطق محروم و ضرورت توسعه عدالت آموزشی مطابق با برنامه های سند تحول بنیادین از رشد ۵ و ۷۶ صدم درصد جمعیت دانش آموزی در دو سال فعالیت دولت یازدهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز محمد دیمه ور در نشست وزیر آموزش و پرورش با مدیران حوزه معاونت آموزشی که در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت آموزشی در دو سال ونیم فعالیت دولت یازدهم پرداخت و اظهارکرد: معاونت آموزش ابتدایی مأموریت دارد با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و پیرامونی، منابع و امکانات در اختیار و درچارچوب قوانین، اهداف، راهبردها و سیاست های کلان آموزش وپرورش کشور، زمینه ها، فرصت ها و موقعیت های آموزش و یادگیری را براساس برنامه درسی ملی، برای بروز و ظهور استعدادهای دانش آموزان دوره ابتدایی «پیش دبستانی و دبستانی» و دوره های مختلف تحصیلی عشایری و کسب آمادگی های لازم جهت استمرار یادگیری آنان در دوره های تحصیلی بالاتر را فراهم کند.

وی با اشاره به راهکاری متعدد در سند تحول بنیادین، تصریح کرد: افزایش سطح دسترسی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای همه کودکان دوره ابتدایی، افزایش کیفیت فرایندها و برون داده های آموزش وپرورش پیش دبستانی، دبستانی ودوره های مختلف تحصیلی عشایری، بهره گیری هوشمندانه از فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی برای توسعه فرصت های یادگیری، ایجاد محیط با نشاط برای یادگیری پایدار مادام العمر نوآموزان و دانش آموزان، بهسازی منابع انسانی و ارتقای توانمندی های حرفه ای کارشناسان، مدیران، معلمان و سایر کارکنان دوره ابتدایی، بهره گیری از ظرفیت های محیط پیرامونی «نهادها، دستگاه ها، سازمان ها و والدین و…» در جهت توسعه فعالیت های آموزشی و پرورشی از اهداف کلی برنامه های آموزش وپرورش در حوزه معاونت آموزش ابتدایی می باشد.

دیمه ور ادامه داد: توجه به عدالت آموزشی و پرورشی و ایجاد فرصت های عادلانه و با کیفیت، تأکید بر شایستگی های پایه و آداب و مهارت های زندگی اسلامی – ایرانی، تمرکز بر منابع انسانی، برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش، توسعه یادگیری الکترونیک و استفاده هوشمندانه از فناوری های جدید جهت گیری، کلان برنامه ریزی در آموزش وپرورش بوده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: توجه بیشتر به تفاوت های فردی، به ویژه هویت جنسیتی دانش آموزان، گسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت های موردنیاز جامعه، تعمیم دوره پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم نیازمند، برنامه ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی در تمام مناطق کشور، توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارت آموزی، فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد، تقویت نگاه تخصصی زیربنایی، طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای ملی، اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین و تخصیص منابع و تحول در ساختار و مدیریت زمان آموزش در مدارس، بخشی از برنامه ریزی های آموزش وپرورش مطابق با راهکارهای سند تحول بنیادین است.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۹۲ هیچ مرکز دولتی پیش دبستانی در کشور وجود نداشت، خاطرنشان کرد: تا پایان سال تحصیلی ۹۵-۹۴،۲۴ هزار و ۳۶۴ مدرسه دولتی به ارائه خدمات به بخش پیش دبستانی پرداخته و هم چنین تا پایان همین سال تحصیلی رشد بیش از ۳۹ درصدی جمعیت دانش آموزی در دوره پیش دبستانی و رشد ۸ و ۳۴ درصدی جمعیت دانش آموزی را در دوره ابتدایی شاهد بودیم.

دیمه ور با اشاره به تحصیل ۷ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۰۵ دانش آموز ابتدایی در سال تحصیلی گذشته، ادامه داد: ۳۵ و۵ دهم درصد مدارس دوره ابتدایی در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی قرار دارد و این درحالی است که ۷۱ درصد جمعیت دانش آموزی در مناطق شهری و ۲۹ درصد در مناطق روستایی قرار دارند که نشان می دهد آموزش وپرورش به بحثعدالت آموزشی در مناطق محروم توجه داشته است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رشد ۵ و ۷۶ صدم درصدی جمعیت دانش آموزی در دو سال فعالیت دولت یازدهم، عنوان کرد: استان های سیستان وبلوچستان، یزد و بوشهر به ترتیب ۵ و ۴۵ صدم درصد، ۵ و ۴۳ صدم درصد و۵ و ۲۹ صدم رشد بیشترین رشد جمعیت دانش آموزی را داشته اند.

وی به اقدامات آموزش و پرورش در حوزه معاونت آموزش ابتدایی اشاره کرد و گفت: تدوین سند راهبردی معاونت آموزش ابتدایی براساس سند تحول، تدوین گزارش و انعکاس عملکرد برنامه «آموزش برای همه» در جمهوری اسلامی ایران۱۳۹۳-۱۳۷۹ و انتشار آن در سایت یونسکو به عنوان گزارش برتر، پی گیری و افزایش فوق العاده شغل معلمان ابتدایی، ایجاد دفتر پیش دبستانی در معاونت و توسعه جهشی نرخ پوشش این دوره، پی گیری و تأمین ردیف خاص توسعه پیش دبستانی در بودجه ۹۵ به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، ایجاد مدیریت یک پارچه دوره پیش دبستانی و ایجاد وفاق ملی، راه اندازی شورای فرابخشی بهبود مناطق محروم و ثمرات فراوان ناشی از آن برای توسعه عدالت آموزشی به خصوص برنامه ویژه ۵ استان برای پوشش کامل تحصیلی، ردیف استخدام ۵۰۰ نفر برای استان سیستان وبلوچستان، سامان دهی و پی گیری جدی برنامه «انسداد مبادی بی سوادی» با مداخله فعال استانداران، جذب بیش از ۷۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل طی دو سال، تشکیل کارگروه های تخصصی مطالعاتی و پژوهشی، راه اندازی دبیرخانه های تخصصی گروه های آموزشی، تدوین و اجرای طرح هر کارشناس یک طرح مطالعاتی – پژوهشی، طراحی نرم افزار ترسیم جریان دانش آموزی و محاسبه شاخص های کارایی درونی برای اولین درآموزش و پرورش ایران، تصویب آیین نامه کلاس های چند پایه در شورای عالی آموزش وپرورش، اصلاح و تصویب آیین نامه ارزشیابی کیفی – توصیفی در شورای عالی آموزش وپرورش، برگزاری اولین همایش ملی آموزش ابتدایی و تجلیل از مقام علمی مرحوم استاد دکتر شکوهی با مشارکت ۱۷۰۰پژوهش گر، طراحی و اجرای برنامه بهسازی منابع انسانی با سابقه کمتر از ۶ سال در سال تحصیلی ۹۵-۹۴، اجرای طرح فراگیر آموزش اولیا دانش آموزان پایه اول ابتدایی در کلیه مدارس کشور و برگزاری منظم و سالانه اردوی دانش آموزی زیارت اولی های عشایر کشور در مشهد مقدس بخشی از اقدامات صورت گرفته در معاونت آموزش ابتدایی در دولت یازدهم است.

دیمه ور به تبیین برنامه های معاونت آموزش ابتدایی در مدت زمان باقی مانده دولت یازدهم پرداخت و تصریح کرد: طراحی نظام رتبه بندی مدارس، تأکید بر انسداد مبادی بی سوادی و افزایش پوشش تحصیلی، ارتقا و بهبود فرآیندهای مرتبط با مدیریت مدارس، تنوع بخشی به روش ها و فرصت های تربیتی، توسعه وتقویت آموزش وپرورش دبستانی، پیش دبستانی و عشایری، توسعه و تقویت نظارت بر اجرای برنامه درسی و آموزشی، توسعه فعالیت های مرتبط با نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای ویژه و سامان دهی و متناسب سازی ساعات و روزهای آموزش و تقویم سال تحصیلی از برنامه های پیش رو معاونت آموزش ابتدای در اجرای بندها و راهکارهای سند تحول بنیادین می باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش وپرورش به چالش های اجرای سند تحول بنیادین اشاره کرد و ادامه داد: عدم نگاه تخصصی و زیربنایی به دوره ابتدایی، کاهش انگیزه برای حضور نیروی انسانی ماهر در این دوره به ویژه در مناطق محروم، حذف شدن ساز وکارهای قانونی برای ادامه تحصیل معلمان، ورود نیروهای غیرمرتبط با انگیزه های پایین به دوره ابتدایی، عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس و عدم توازن و تعادل در توزیع جنسیتی و منطقه ای نیروی انسانی سهم خیرین چالش های معاونت آموزش ابتدایی در اجرای سند تحول بنیادین است.

وی ادامه داد: اجرای برنامه های کیفیت بخشی، انسداد مبادی بی سوادی، ساختار و سازمان دهی آمار و اطلاعات، اجرای نظام برنامه درسی با توجه به کمبود اعتبارات و منابع بخشی از چالش های دیگر این معاونت است.