مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه با موافقت استان مبدا فرهنگیانی که تصمیم دارند در شهر تهران تدریس کنند به هیچ وجه حق انصراف از حکم قطعی را ندارند، گفت: ۲۴ تیرمهلت ثبت نام نقل و انقال فرهنگیان به پایان می رسد و ۱۵ روز بعد نتایج قطعی نقل وانتقال استان به استان مشخص می‌شود.

اسفندیار چهاربند در گفتگو با سارا حبیب الهی خبرنگار خبرگزاری موج، در مورد نقل و انتقال فرهنگیان از سایر استان ها به ۶ منطقه تهران گفت: امسال نقل و انتقال فرهنگیان از سایر استان‌های کشور در مناطق ۱۴ تا ۱۹ انجام می شود و در صورت تامین نیروهای مناطق جنوبی شهر تهران مازاد نیروهای داخل شهر طبق درخواست به مناطق ۱ تا ۱۴ منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه فرهنگیان استان ها بر اساس امتیاز‌بندی به مناطق جنوب شهر منتقل می شوند، ادامه داد: تا زمانی که اطلاعات آموزش و پرورش شهر تهران از ورود نیرو به این شهر کامل نشود امکان جابه جایی فرهنگیان داخلی در شهر تهران وجود ندارد. باید مطمئن شویم که چند نفر نیرو به شهر تهران ورود پیدا می کنند و چه مقدار از نیازها را تامین خواهند کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه بر اساس آخرین اطلاعات پس از انتقالات استان به استان برای داخل استان تصمیم می‌گیریم، مطرح کرد: ۲۴ تیرمهلت ثبت نام نقل و انقال فرهنگیان به پایان می رسد و ۱۵ روز بعد نتایج قطعی نقل وانتقال استان به استان مشخص می‌شود.

چهاربند با تاکید بر اینکه امسال انصراف از حکم قطعی برای فعالیت در مناطق مشخص شده را از سوی فرهنگیان نمی پذیریم، افزود: با توجه به اعلام نیاز مناطق، فرهنگیانی که ثبت نام نقل و انتقال را انجام داده‌اند انتخاب می کنیم که بر این اساس با موافقت استان مبدا فرهنگیانی که تصمیم دارند در شهر تهران تدریس کنند به هیچ وجه حق انصراف را ندارند.