معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از انعقاد تفاهم نامه آموزشی وزارت آموزش و پرورش با ادارات کل درخصوص توزیع متوازن رشته‌های تحصیلی خبر داد و گفت: تهیه سامانه نرم افزاری هدایت تحصیلی بر اساس چهار عامل «استعداد، علاقه، امکانات و نیاز بازارکار» ویژه دانش آموزان پایه نهم صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی زرافشان گفت: باتوجه به تکالیف مندرج در اسناد بالادستی(سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بند ۵ قسمت الف ماده ۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۹۶ تا۹۹ آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه مصوب شورای عالی آموزش وپرورش) وزارت آموزش و پرورش ملزم به برقراری توسعه متوازن در شاخه‌ها ورشته‌های تحصیلی دوره دوم متوسطه هستند.

وی از انعقاد تفاهم نامه آموزشی با ادارات کل استان‌ها خبر داد و افزود: توزیع متوازن دانش آموزان در شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی، جذب دانش آموزان مستعد در رشته علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی در مدارس خاص این رشته‌ها و برگزاری جشنواره ملاصدرا با رویکرد علوم انسانی از شاخص‌های مهم این تفاهم نامه با ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها است.

رئیس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش از تصویب شاخص‌ها و آیین نامه هدایت تحصیلی در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و تصریح کرد: تهیه سامانه نرم افزاری هدایت تحصیلی براساس چهارعامل «استعداد، علاقه، امکانات و نیاز بازارکار»، برگزاری جلسات توجیهی در مورد هدایت تحصیلی، برگزاری هفته آشنایی با مشاغل و هم چنین برنامه یک روز با هنرستان‌ها ویژه دانش آموزان پایه نهم از دیگر اقدامات آموزش و پرورش درخصوص توزیع متوازن رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی است.