آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در مقدمه این آیین نامه آمده است؛ در اجرای ابلاغیه شماره ۳۸۳۹۶ به تاریخ ۱۱. ۳. ۹۵ وزیر محترم آموزش و پرورش  به پیوست آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان، مصوبه نهصد و بیست و هفتمین (۹۲۷) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

تشکیل «کمیته هماهنگی وبرنامه ریزی آموزش و پرورش استان» و هم چنین موافقت نامه‌های فی مابین معاونت آموزش متوسطه وزارت خانه و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مبنی بر اختصاص درصدهای توافقی توسعه رشته‌های تحصیلی در سال جاری و تعیین و ثبت ظرفیت منطقه‌ای رشته‌های تحصیلی در سامانه مربوط باید مورد توجه استان‌ها قرار گیرد.

بر اساس این گزارش؛ انجام بررسی‌های مشاوره‌ای، ارائه نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای و احصای نظر معلمان و والدین، نتایج عملکرد تحصیلی دانش آموزان در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم و حضور فعال مشاوران در دو هفته اول تیرماه از دیگر موارد لازم جهت اجرای فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان در این آیین نامه تصریح شده است.