وزیر آموزش و پرورش با صدور احکام جداگانه ای، رئیس، دبیر و دوازده عضو شورای برنامه ریزی هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اصغر فانی در احکام صادره برای اعضای شورای برنامه ریزی هدایت تحصیلی، اظهار امیدواری کرد تا با بهره گیری از دیدگاه ها و تجارب صاحب نظران و تعامل با سایر بخش ها و حوزه های مرتبط، شاهد اقدامات موثری در تحقق بخش مهمی از سند تحول آموزش و پرورش و بالندگی و بهسازی نیروی انسانی آینده کشور عزیزمان باشیم.

بر اساس این گزارش، این شورا وظیفه برنامه ریزی و راهبری هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان و پیش بینی ساز وکارهای لازم برای فراهم آوردن زمینه آشنایی آنان با رشته های تحصیلی و شغلی مختلف بر اساس عوامل مهمی همچون استعداد، توانایی و رغبت های شخصی، نیازها و زیر ساخت های جامعه را بر عهده دارد.

گفتنی است، حمیدرضا کفاش به عنوان رئیس، مسعود شکوهی به عنوان دبیر، علی زرافشان، محی الدین بهرام محمدیان، مهدی نوید ادهم، محمد حسین سلیمی جهرمی، علی اصغر احمدی، حسین شجاعی، عظیم محبی، سید مصطفی آذر کیش، سید محسن حسینی مقدم، احمد صافی، قربانعلی افشانی و محمد مصطفوی اعضای شورای برنامه ریزی هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش هستند.